Geschiedenis

Met de aankoop van de boerderij Herathemaheerd, even ten noorden van het Groningse Eenrum, legden Johannes Binnema en Sineke Binnema-Kadijk in 1967 de basis voor het huidige Dutch Potatoes.

oude Herathemaheerd
De historische boerderij Herathemaheerd, die in 1970 geheel door brand werd verwoest.

In de provincie Friesland, waar Binnema in Beetgumermolen opgroeide, was de bedrijfsmatig opgezette pootaardappelteelt al bekend. In de provincie Groningen was dit niet het geval. Zodoende was Binnema in het begin van zijn carrière een pionier op dit gebied.

Met vallen en opstaan kwam het bedrijf op gang. Afgewisseld met suikerbieten en graan werd de pootaardappelteelt ontwikkeld. Voor de pootaardappelen werden extra land en opslagruimte gehuurd.

In het voorjaar van 1970 brandde de boerderij af. Het bedrijf met één aardappelschuur werd iets oostelijker aan de openbare weg herbouwd.

huidige Herathemaheerd De huidige boerderij Herathemaheerd, met rechts de mechanische koeling

Geleidelijk groeide de onderneming. In 1977 werd er een aardappelschuur bijgebouwd.

Tjakemaheerd De boerderij Tjakemaheerd, waar nu alleen nog machines worden opgeslagen

In 1989 werd de boerderij Tjakemaheerd aangekocht, op 2 kilometer afstand van het moederbedrijf. De gebouwen werden in gebruik genomen voor de opslag van aardappelen, granen en machines.
Dutch Potatoes bestreek hiermee 115 hectare. De ontwikkeling ging verder. Herathemaheerd werd in 1991 uitgebreid met een mechanische koeling. Deze had een opslagcapaciteit van ongeveer 1300 ton voor bewaring in kisten van 2m3.

Na het overlijden van Johannes Binnema, in 1993, werd het bedrijf als maatschap voortgezet door de zoons Dirk en Diederik en moeder Sineke.
In 1994 werd een derde locatie aangekocht: een boerderij met ongeveer 50 hectare land op de streek “De Horn”, eveneens ten noorden van Eenrum. Deze boerderij was voorzien van een volledig geïsoleerde aardappelopslagruimte. Op de tweede locatie, Tjakemaheerd, werden vanaf dat moment de machines gestald.

In 2000 kocht Dutch Potatoes er nog eens 45 hectare grond zonder gebouwen bij.
Het totale bedrijf heeft nu een oppervlakte van ruim 210 hectare.

Dutch Potatoes is volledig ingericht voor de opslag van ruim 5000 ton aardappelen, waarvan bijna 4000 ton los en 1300 ton in kisten met mechanische koeling.
Naast de beide broers Binnema zijn er 2 vaste medewerkers, Grieko Smit en Anton Boerema. Tijdens drukke perioden (poten en oogsten) wordt extra personeel ingehuurd.Dutchpotatoes.nl